RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Rameez Parkar

323

39

16

2

Farook Ijaz Khan

275

34

12

3

Khalid Muhammad Ali (ALi Hero)

267

38

12

4

Ajith

259

23

23

5

Khurram Shahzad

242

26

16

6

Ajay

230

31

0

7

Imran Kaskar

222

35

6

8

Asgar Pyare

215

28

5

9

Rawail Khan

215

27

2

10

Usman Khokhar

206

30

0

11

Moiz Dalwai

203

29

4

12

Faisal Riaz

202

24

3

13

Abid Mushtaq

195

22

10

14

Daniyal Parkar

187

23

9

15

Azhar Hamdulay

179

26

2

16

Naresh Babu

178

25

4

17

Kazim Dhansay

169

28

0

18

Shafir Ali

167

22

2

19

Ali Shaikh

165

23

3

20

Joji Raju

158

22

8

21

REHAN DHANSAY

157

26

4

22

Ali Abdul Rasheed Parkar

155

17

4

23

Mohammad Iqbal

153

17

2

24

Imran Bandarkar

149

20

4

25

Mohammed Sohel Sadikbhai Vahora

146

17

1

26

Naser Firfire

146

13

8

27

Roshan Buddhika

139

18

5

28

Alagesan

138

19

2

29

Imtiyas Dawood

138

20

1

30

Atif Ghulam Rasul

137

14

3

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com