RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Azhar Hamdulay

1098

138

19

2

Bassam Parkar

908

95

21

3

Abdul Basit Parkar

823

99

9

4

Ajith

806

88

53

5

Ruknuddin Maruf

794

104

4

6

Mohammed Sohel Sadikbhai Vahora

792

90

12

7

Lokesh Shrikani Sharma

652

79

31

8

Rawail Khan

597

65

7

9

Usman Khokhar

580

79

12

10

Daniyal Parkar

564

66

27

11

Kazim Dhansay

558

87

10

12

ZAHID KHAN

544

84

20

13

Naser Firfire

542

45

30

14

Rameez Parkar

540

66

24

15

Faisal Riaz

513

65

7

16

Moiz Dalwai

513

73

8

17

Irfan Bhatti Ramzan

510

54

29

18

Khurram Shahzad

486

52

30

19

Khalid Muhammad Ali (ALi Hero)

482

67

21

20

Hisham Sadaqat

441

58

18

21

Mubeen Momin

435

56

5

22

Tariq Hussain (Haroon)

430

48

12

23

Roshan Buddhika

429

56

13

24

Asim Hamdulay

420

38

14

25

Farook Ijaz Khan

417

48

15

26

Aseem Thekukal

412

39

24

27

Yasir Iftikhar(Ansari)

401

40

3

28

Ali Shaikh

399

41

10

29

Lokesh Shrikani Sharma

383

34

17

30

Ajay

383

53

2

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com